bellen

bellen

mailen

route

facebooklinkedintwitter

Open Bedrijvendag Westerveld

Ook dit jaar nemen wij deel aan de Open Bedrijvendag Westerveld op zaterdag 4 november 2017

Heftruckcursus volgens ISO veiligheid 

Op 26 juli 2017 hebben diverse Heluto medewerkers de cursus heftruckchauffeur gevolgd in verband met de ISO certificering.

Jans Stevens 40 jaar bij Heluto

Op 25 juli 2017 was Jans Stevens al weer 40 jaar in dienst bij Heluto.

Gerrit Jansen 25 jaar bij Heluto

Op 13 juli 2017 was Gerrit Jansen al weer 25 jaar in dienst bij Heluto.

Cursus TIG-lassen

Door een paar van onze collega’s wordt momenteel de cursus TIG-lassen gevolgd.

Wetswijziging Regeling f-gassen en BRL100 en 200

Per 1 juli 2017 treden twee wijzigingen in werking in de Regeling gefluoreerde broeikasgassen en ozonlaagafbrekende stoffen. De wijzigingsregeling is gepubliceerd in de Staatscourant (2017, nr. 31757). De eerste wijziging is, zoals door de NVKL als eerder aangekondigd, de verwijzing naar nieuwe versies van de BRL100 (1.2) en de BRL200 (1.2). De tweede wijziging betreft verder uitstel van de accreditatieverplichting voor instellingen die ondernemingen certificeren van 1 januari 2018 naar 1 januari 2020.

Proces herziening EPBD

Om invulling te geven aan het klimaatakkoord van Parijs heeft de Europese Commissie het initiatief genomen om de Richtlijn Energie Prestaties Gebouwen (EPBD) te herzien. Het proces van herziening, lees aanscherping, is in volle gang. Momenteel valt de herziening van de EPBD nog onder voorzitterschap van Malta per 1 juli 2017 neemt Estland het stokje over.

Overheid start handhaving verplichte aircokeuring

Om invulling te geven aan het klimaatakkoord van Parijs heeft de Europese Commissie het initiatief genomen om de Richtlijn Energie Prestaties Gebouwen (EPBD) te herzien. Het proces van herziening, lees aanscherping, is in volle gang. Momenteel valt de herziening van de EPBD nog onder voorzitterschap van Malta per 1 juli 2017 neemt Estland het stokje over.

Certificeringen

kiwaUneti vnisteknvklVCA logo 1000x569px RGB 2.0