bellen

bellen

mailen

route

facebooklinkedintwitter

Wetswijziging Regeling f-gassen en BRL100 en 200

Per 1 juli 2017 treden twee wijzigingen in werking in de Regeling gefluoreerde broeikasgassen en ozonlaagafbrekende stoffen. De wijzigingsregeling is gepubliceerd in de Staatscourant (2017, nr. 31757). De eerste wijziging is, zoals door de NVKL als eerder aangekondigd, de verwijzing naar nieuwe versies van de BRL100 (1.2) en de BRL200 (1.2). De tweede wijziging betreft verder uitstel van de accreditatieverplichting voor instellingen die ondernemingen certificeren van 1 januari 2018 naar 1 januari 2020.

De belangrijkste wijzigingen in de BRL100 versie 1.2 zijn:

  • De specificaties van instrumenten die worden gebruikt door ondernemingen die werkzaamheden verrichten aan apparatuur met F-gassen
  • De wijze waarop deze instrumenten worden gecontroleerd op de goede werking
  • De registratie van F-gassen die zijn gebruikt
  • De gehanteerde begrippen, zodat deze beter aansluiten op de certificatiepraktijk en zijn verbeteringen doorgevoerd in het model van het certificaat

De wijzigingen in BRL 200 betreffen tekstuele verbeteringen, actualisatie van verwijzingen naar verordeningen, verbeteringen in het model van het certificaat en herstel van een aantal onvolkomenheden. Het NVKL BRL100 handboek en de NVKL-werkinstructies waren op het moment dat deze aan u ter beschikking werden gesteld al aangepast op de wijzigingen in de wet en BRL100, hieraan hoeft u dus niets aan te passen!

Voor vragen kunt u contact opnemen met onze service afdeling.

In onderstaande animatie wordt beknopt uitleg gegeven over f-gassen en regelgeving.

Certificeringen

kiwa     stek   2019 Logo NVKL klimaat   VCA logo 1000x569px RGB 2.0