bellen

bellen

mailen

route

facebooklinkedintwitter

Overheid start handhaving verplichte aircokeuring

Om invulling te geven aan het klimaatakkoord van Parijs heeft de Europese Commissie het initiatief genomen om de Richtlijn Energie Prestaties Gebouwen (EPBD) te herzien. Het proces van herziening, lees aanscherping, is in volle gang. Momenteel valt de herziening van de EPBD nog onder voorzitterschap van Malta per 1 juli 2017 neemt Estland het stokje over.

Als eigenaar of gebruiker van een airconditioningsysteem ben je sinds 1 december 2013 verplicht om één keer in de vijf jaar een aircokeuring uit te laten voeren. Dit geldt voor alle systemen met een koelvermogen van meer dan 12 kW (op gebouwniveau). De overheid is dit najaar gestart met handhaving hierop.

De aircokeuring is een verplichting uit de EPBD wetgeving die per 1 december 2013 van kracht is. Airconditioningsystemen moeten gekeurd worden door een EPBD deskundige. De aircokeuring is in het leven geroepen om meer energiebesparing te realiseren bij airconditioningsystemen in het kader van de ‘2020’ doelstellingen.

Er is een instroomschema voor bestaande airconditioningsystemen. Systemen ouder dan 2003 moeten al gekeurd zijn volgens dit schema. Alle systemen die voor 30 november 2008 in gebruik zijn genomen moeten per 1 januari aanstaande gekeurd worden. Het onderdeel van het airconditioningsysteem dat als eerste in gebruik is genomen is bepalend voor het keuringsmoment.

De overheid heeft dit najaar de eerste bedrijven aangeschreven om te bekijken of zij aan de verplichting hebben voldaan. Op de website van de NVKL, brancheorganisatie koudetechniek & klimaatbeheersing, zijn alle ins & outs te vinden over de aircokeuring, www.nvkl.nl/aircokeuring. Hier is ook een video over de EPBD aircokeuring te vinden.

De NVKL is de brancheorganisatie van ondernemingen in de koudetechniek en klimaatbeheersing. De installateurs binnen de vereniging zijn NVKL-erkend en voldoen aan een vastgesteld kwaliteitsniveau. Een goed eindresultaat wordt gegarandeerd door de NVKL-geschillenregeling waar alle installateurs zich aan conformeren

Proces herziening EPBD Wetswijziging regeling f-gassen

Informatie over de verplichte EPBD keuring staat in onderstaande film uitgelegd

Certificeringen

kiwa     stek   2019 Logo NVKL klimaat   VCA logo 1000x569px RGB 2.0