bellen

bellen

mailen

route

facebooklinkedintwitter

Proces herziening EPBD

Om invulling te geven aan het klimaatakkoord van Parijs heeft de Europese Commissie het initiatief genomen om de Richtlijn Energie Prestaties Gebouwen (EPBD) te herzien. Het proces van herziening, lees aanscherping, is in volle gang. Momenteel valt de herziening van de EPBD nog onder voorzitterschap van Malta per 1 juli 2017 neemt Estland het stokje over.

Tussen Europese Commissie, Parlement en Ministerraad wordt (informeel) gesproken over o.a. het belang van technische installaties in gebouwen, wettelijk verplichte integrale inspecties, monitoring door gebouwbeheersystemen en een ‘smartness indicator’ voor gebouwen. De visies en voorstellen van genoemde partijen liggen op deze, voor onze sector zeer belangrijke onderwerpen, momenteel nog ver uit elkaar. In de media kunnen voorstellen/visies van partijen eenzijdig worden uitvergroot. Wij willen benadrukken dat de officiële gesprekken/onderhandelingen tussen commissie, parlement en ministerraad pas deze maand zullen worden gestart en dat aan individuele voorstellen van één van de partijen geen conclusies kunnen worden verbonden voor wat betreft de uiteindelijke wettekst. Wij zullen de ontwikkelingen op de voet volgen en u informeren zodra er relevante informatie beschikbaar is.

De Europese industrie, verenigd in koepelorganisaties AREA (waaronder NVKL), EPEE, EHI, EVIA, GPC schrijft een gezamenlijke position paper geschreven en zal deze naar de 3 partijen sturen. Hierin wordt het belang en het effect van inspecties en monitoring van technische installaties benadrukt. Zodra deze paper definitief is zullen wij deze met u delen.

EPBD proces herziening juni 2017

Schematische weergave proces herziening EPBD (bron EPEE)

In onderstaande animatie wordt beknopt uitleg gegeven over f-gassen en regelgeving.

Certificeringen

kiwa     stek   2019 Logo NVKL klimaat   VCA logo 1000x569px RGB 2.0